حقیقت دوازدهم

  • حقیقت دوازدهم
حقيقت دوازدهم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : خداميان آراني، مهدي، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پديدآور : حقيقت دوازدهم/مهدي خداميان آراني؛ براي موسسه انديشه سبز شيعه.
مشخصات نشر : قم: وثوق، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۷۸ ص.
فروست : انديشه سبز؛ ۲۶.
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال:978-600-107-027-3
يادداشت : چاپ قبلي: دعوت، ۱۳۸۸.
يادداشت : كتابنامه: ص. ۷۳-۷۸.
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق -
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- نظر اهل سنت
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- ميلاد
موضوع : مهدويت-- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : موسسه انديشه سبز شيعه
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/خ۳۴ح۷ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۵۶۵۹۸۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ در حسرت يك كتاب نگذاريد مرا !؛ آشنايى با يك دروغ بزرگ؛ آيا طلوع خورشيد ، دروغ است ؟؛ من با خرافات مبارزه مى كنم؛ وقتى عاشق دختر مصرى شدم؛ نابينايم و شهره اين روزگارم !؛ در شهر خدا شيعه اى باقى نگذاريد !؛ منابع تحقيق؛ نويسنده، كتب، ناشر
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9402
Cost View
رایگان
Book Version
2