چگونه روزه بگیریم؟

  • چگونه روزه بگیریم؟
چـگـونـه روزه بگيريم؟
مشخصات كتاب:
سرشناسه : شيرازي محمد
عنوان و نام پديدآور : چگونه روزه بگيريم ؟/ نوشته محمد شيرازي ترجمه علي كاظمي مشخصات نشر : قم
مشخصات ظاهري : ۳۰ ص مصور، جدول وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي شماره كتابشناسي ملي : ‭۴۸۰۳۵

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه مؤلف؛ ثابت شدن اول ماه؛ شرائط واجب شدن روزه؛ شرائط صحت روزه؛ مسائلي چند؛ چيزهائي كه روزه را باطل مي كند؛ ملحقات مفطرات؛ نيت؛ اقسام روزه؛ قضاء و كفاره؛ چيزهائي كه قضاء و كفاره دارد؛ چيزهائي كه فقط قضاء دارد؛ كارهائي كه براي روزه دار مكروه است؛ احكام مسافر؛ كفاره و تأديب؛ مسائلي چند؛ اعتكاف
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4666
National bibliography numbers
48035
Cost View
رایگان
Book Version
2