مهندسی فناوری اطلاعات

  • مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسي فناوري اطلاعات
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مهندسي فناوري اطلاعات/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - فناوري اطلاعات

عناوين اصلي كتاب شامل:
دزدان جنتلمن؛ سيستم اطلاعاتي كيفيت؛ نقش فناوري اطلاعات در فرايند مهندسي مجدد كسب و كار؛ Microsoft Proje قابليت هاي جديد و تغييرات نرم افزار؛ هفت فناوري جديد كه همه چيز را تغيير خواهند داد؛ جدال تكنولوژي هاي تصويري؛ امنيت اطلاعات؛ سلامت ديجيتالي؛ دانش لازم براي مديريت شبكه؛ ساختار سازماني در عصر اطلاعات؛ استفاده از روش هاي ابرداده در سازماندهي اطلاعات؛ درايت در فناوري اطلاعات؛ تبليغات بازرگاني در عصر اطلاعات؛ سايتهاي مشاوره كارفرمايي؛ بانك اطلاعات علمي و تخصصي رشته هاي دانشگاهي؛ تاريخچه كامپيوتر؛ هشت تكنولوژي خطرناك براي امنيت اطلاعات؛ نقش فناوري اطلاعات در توليد و ساخت؛ لجستيك الكترونيك؛ چهار منطق در طــراحي شركتهاي فناورانه؛ چالشهاي به كارگيري فناوري اطلاعات در ايران؛ شركت گوگل؛ تاريخچه شركت هيولت – پكارد؛ سيستم اطلاعات استراتژيك؛ سيستم اطلاعات مديريت با در نظر گرفتن تغيير پذيري تصادفي؛ داده هاي مكاني و كاربرد هاي آن؛ مديريت برنامه هاي كاربردي؛ بـيـوتكنـولــوژي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4194
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2