مدیریت اجرایی

  • مدیریت اجرایی
مديريت اجرايي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت اجرايي/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - اجرائي

عناوين اصلي كتاب شامل:
EMBA و MBA؛ چرا MBA؛ MBA در زندان؛ كارشناسي ارشد مديريت اجرايي؛ اهداف مديريت اجرايي-طول دوره و كنكور مديريت اجرايي؛ آئين سخنـراني؛ امضا شناسي؛ روش مشكل گشايي؛ روحانيت و مديريت اجرايي؛ لطفاً برنده - برنده بينديشيد؛ چالشهاي مديران اجرايي در سازمانهاي شبه صنعتي؛ روش دلفي؛ كپسول مديريت؛ تمركز روي هدف؛ مديريت اردو
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4099
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2