روان شناسی کار و مدیریت

  • روان شناسی کار و مدیریت
روان شناسي كار و مديريت
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: روان شناسي كار و مديريت / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - روان شناسي

عناوين اصلي كتاب شامل:
روانشناسي سازماني؛ روان شناسي سياسي؛ روانشناسي صنعتي سازماني؛ روان شناسي كار؛ كاربرد يافته هاي روان شناختي در سازمان ها؛ روانشناسي مديريت؛ تيپ شخصيتي مدير؛ روانشناسي احساس؛ روانشناسي خانواده و فرزندان؛ روانشناسي شخصيت؛ ارتباط روانشناسي و مديريت اداري؛ استفاده از مباني روانشناسي در بازاريابي؛ TRIZ در يك نگاه؛ تعريف روانشناسي و اهداف آن؛ روانشناسي صنعتي سازماني؛ مكاتب فكري در روانشناسي صنعتي سازماني؛ دغدغه ها و حوزه هاي روانشناسي صنعتي سازماني؛ تفاوت هاي فردي در سازمان؛ روانشناسي مصرف گرايي؛ روانشناسي و كارآفريني؛ قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره؛ تفاوت هاي مردان و زنان؛ فنون و روشهاي مشاوره؛ روانشناسي لبخند؛ ترس و اضطراب؛ شكاف بين نسلي؛ روانشناسي شادي؛ دلايل افزايش سن ازدواج جوانان؛ پرسشنامه رواني كاليفرنيا؛ تحليل رفتار متقابل؛ روش بارش يا طوفان فكري؛ تحليل پايان نامه هاي رشته روانشناسي ؛ افراد بر جسته در روانشناسي ديني؛ چگونه به آرامش نزديكتر شويم؛ بهداشت رواني؛ روانشناسي مديريت استراتژيك؛ نقش همت در تكامل شخصيت انسان؛ روانشناسي رشد؛ روان شناسي مثبت گرا؛ فشار رواني در محيط كار؛ شيفتگي وخود بيگانگي دركار؛ روانشناسي بهره وري؛ مـديريت احساسـات؛ بررسي دوركاري: مزايا و راهكارها؛ شيزوفرني؛ روانشناسي ادراك؛ كار اقماري، زندگيِ دو زندگي؛ روان شناسي كم رويي؛ روانشناسي؛ روانشناسي ساعت كار؛ سرمايه روان شناختي؛ مبنايي نوين براي مزيت رقابتي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4089
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2