داستان های مدیریتی

  • داستان های مدیریتی
داستان هاي مديريتي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: داستان هاي مديريتي/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - داستان

عناوين اصلي كتاب شامل:
ردپــــا؛ استدلال منطقي؛ چند داستان جذاب مديريتي؛ اين نيز مي گذرد؛ من آدم تاثيرگذارى هستم؛ فروش كوكاكولا در خاورميانه؛ آتش گرفتن زندگي توماس اديسون؛ تدى و تامپسون؛ حرف پس از گفتن!وزمان پس از انقضا؛ سخت كوشي، راز موفقيت هيلتون؛ شما را چگونه مي شناسند؛ پنج هفته پرواز با بالون؛ زندگى همين است؛ من نميتوانم آنرا ببينم؛ مديـــر آمريـــكائي؛ گــــــربـــــــه و كــاســه؛ سنگ هـــاي بــزرگ زنـــــدگي؛ بــــــازســــازي دنيــا؛ آخرش؛ پژواك؛ شتــر كنجكاو؛ ملا نصرالدين و بهره گيري از استراتژي تركيبي؛ آرزوي مــديـــــر؛ اميدواري تا آخرين لحظه؛ قـهـــوه؛ شرلوك هولمز؛ هميشه يك گام به جلو؛ روباه؛ فتحعلي شاه و ملك الشعرا؛ كوهنورد؛ سلطان محمود و اياز؛ خودكار يا مداد؛ ارزش خوشرفتاري با والدين؛ داستاني براي نشان دادن قدرت كلام؛ آخر كار؛ آبدارچي شركت مايكروسافت؛ چوپِِِِان؛ آليس در سرزمين عجايب؛ فــــــــــورد؛ بد زباني؛ پروانه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4088
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format GHM
Book Version
2