جملات مدیریتی

  • جملات مدیریتی
جملات مديريتي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: جملات مديريتي/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت
عناوين اصلي كتاب شامل:
رنگين كمان؛ بچه؛ كارمند تازه وارد؛ مديريت؛ اهميت و ارزش كار؛ نگين تخريب؛ مديريت؛ شكوه زنده بودن؛ دنيا همه هيچ؛ بيداري؛ پيــام كوتــاه مديريتي؛ درباره ي خدا.؛ زندگي در شكوه عشق؛ غم هاي زندگي؛ عشق چيست؛ مردن؛ عشق همانند مرگ؛ پرواز؛ فرمان براي مديريت گروه ها؛ فرمان براي فن آوري اطلاعات؛ جملاتي براي مديريت ذهن؛ نقل قول مديريتي؛ چي مي شد اگه؛ كلمه؛ جملات كوتاه درارتباط با اخلاق كار؛ فرمان براي ارزيابي كاركنان؛ لحظاتي در زندگي؛ يكصد و بيست فرمان براي مديريت؛ فراميني براي مديريت توازن كار و زندگي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4086
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
2