کرامات امام رضا ( علیه السلام ) به روایت اهل سنت

  • کرامات امام رضا ( علیه السلام ) به روایت اهل سنت
كرامات امام رضا عليه السلام به روايت اهل سنت
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي: ايران
عنوان و نام پديدآور: فضايل و كرامات امام رضا (ع) به روايت اهل سنت / طبسي، محمد محسن، ۱۳۶۰.
منشا مقاله: اسوه، انتشارات، ش ۱۴۵، دي ۱۳۸۸: ص ۸ - ۱۲
توصيفگر: علي بن موسي (ع ، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق.
توصيفگر: فضايل اخلاقي [۱]
توصيفگر: كرامت
توصيفگر: سيره امامان
توصيفگر: احاديث اهل سنت
توصيفگر: تاريخ تشيع
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ بشارت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به حميده؛ معجزه ي در دوران حمل؛ مناجات امام عليه السلام در دوران طفوليت؛ هارون بر من چيره نمي شود؛ محل دفن من و هارون يكي است؛ مأمون، امين را مي كشد؛ همسرت دو قلو ميزايد؛ جعفر به زودي ثروتمند مي شود؛ خود را براي مرگ آماده كن؛ خواب ابو حبيب؛ سقوط دولت برمكيان؛ ولايتعهدي من پايدار نيست؛ توطئه گران رسوا مي شوند؛ رام شدن درندگان در برابر امام عليه السلام؛ پيشگويي چگونگي شهادت؛ مشهد الرضا عليه السلام در كلام اهل سنت؛ سخن پاياني؛ پاورقي