مدیریت و فرماندهی دراسلام

  • مدیریت و فرماندهی دراسلام
مديريت و فرماندهي در اسلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : مديريت و فرماندهي در اسلام مولف مكارم شيرازي
وضعيت ويراست : [ويراست ۳؟].‬
مشخصات نشر : قم ‬ مدرسه الامام علي بن ابيطالب ع ‬ ۱۳۷۶.‬
مشخصات ظاهري : ۱۸۲ ص.‬
شابك : ۴۰۰۰ريال ‬ ؛ ۴۰۰۰ريال (چاپ يازدهم)‬
يادداشت : چاپ يازدهم: ۱۳۷۶.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : مديريت (اسلام)‬‬‬‬
موضوع : فرماندهي (اسلام)‬
شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع
رده بندي كنگره : ‭‭‭BP۲۳۲/۶۷ ‭‭‭/م ۷م ۴ ۱۳۷۶
رده بندي ديويي : ‭‭‭۲۹۷/۶۵۸
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۷-۳۵۵۹
عناوين اصلي كتاب شامل:
اهـداء به؛ به جاى پيشگفتار؛ 1 .ضرورت تشكيلات و اهمّـيّت مديريّت؛ 2 .پيامبر اسلام مدير و فرمانده بى نظير!؛ 3 .مسؤوليّتها و وظايف دهگانه يك مدير و فرمانده؛ 4 .صفات و شرايط: مديران و فرماندهان اسلامى؛ 5 .آفات مديريّت! سى آفت مهم براى مديريّت؛ 6 .نمونه هائى از ويژگيها و شرايط مديريّت و فرماندهى در اسلام؛ 7 .توصيه هاى مهم به فرماندهان و مديران
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
338
LCC
BP232/67 /م 7م 4 1376
DDC
297/658
National bibliography numbers
م 77-3559
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2