قرآن و امام حسین ( علیه السلام ) - ده گفتار

  • قرآن و امام حسین ( علیه السلام ) - ده گفتار
قرآن و امام حسين عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور : قرآن و امام حسين(ع) (ده گفتار)/ محسن قرائتي.
مشخصات نشر : تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : [۶۴] ص.؛ ۵/۱۰ × ۱۴ س م.
شابك : ۲۲۰۰ريال : 978-964-5652-31-7
يادداشت : چاپ دهم.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۶۱-۶۴].
موضوع : حسين بن علي (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق.
موضوع : واقعه كربلا، ۶۱ق.
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز و احياي زكات. روابط عمومي
شناسه افزوده : مركز فرهنگي درسهائي از قرآن
رده بندي كنگره : BP۴۱/۴/ق ۳۵ق ۴ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۷۳۱۱۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
1- مقدمه؛ 2- قرآن و امام حسين؛ 3- انگيزه، اخلاص، نشاط و آگاهي در كربلا؛ 4- حركت امام حسين بر اساس قرآن؛ 5- اهداف امام حسين و قرآن؛ 6- امر به معروف و امام حسين؛ 7- جلوه هاي قرآن در كربلا؛ 8- عزّت و ذلّت در كربلا؛ 9- نماز و امام حسين؛ 10- قرآن و ياد شهدا؛ 11- زيارت عاشورا در سايه قرآن
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
167
LCC
BP41/4 ‫ /ق 35ق 4 1386
DDC
297/953
National bibliography numbers
2173114
Cost View
رایگان
ISBN
9789645652317
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
3