نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام) محبوب

  • نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام)
نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقين (همّام)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : علي بن ابي طالب عليه السلام، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.
عنوان و نام پديدآور : نهج البلاغه : متن و ترجمه و شرح خطبه متقين (هَمّام) / از روي متن تصحيح شده مرحوم دكتر صبحي صالح / ترجمه محمد دشتي / شرح آيت الله مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : ديجيتالي / مركز تحقيقات يارانه اي قائميه اصفهان - 1398
مشخصات ظاهري : 71 ص.
موضوع : علي بن ابي طالب عليه السلام، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- خطبه ها
توضيح : خُطبه مُتّقين يا خطبه هَمّام درباره صفات پرهيزكاران، از خطبه هاي مشهور نهج البلاغه است كه امير مؤمنان علي عليه السلام بنا به درخواست يكي از شيعيان به نام هَمّام آن را بيان كرد. در اين خطبه، رفتارهاي فردي، اجتماعي و عبادي متقين چنان به تصوير كشيده شده است كه گويند همام، پس از شنيدن آن، مدهوش شد و جان داد.
امام عليه السلام كه در مرحله اول نمي خواست چنين توصيفي داشته باشد به همّام فرمود؛ اي همّام از خدا بترس و نيكوكار باش همانطور كه در قرآن كريم آمده است «همانا خدا با كساني است كه پرهيزگار و نيكوكارند».(سوره نحل، ۱۲۸.) اما همّام از اين پاسخ قانع نشد و به امام اصرار كرد كه پرهيزگاران را برايش توصيف كند. امام عليه السلام كه اصرار همّام را ديد اين خطبه را ايراد فرمودند.
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
متن و ترجمه؛ شرح : پيام امام امير المومنين عليه السلام ( مكارم شيرازي )
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15782
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1