رهنما 124 (سراب غرب)

  • رهنما 124 (سراب غرب)
رهنما124 (سراب غرب)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : محمدي، عبدالله، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پديدآور : سراب غرب؛ پيشرفت و رفاه در اسلام يا غرب؟/ عبدالله محمدي؛ تهيه و تنظيم اداره پاسخگويي به سوالات ديني آستان قدس رضوي؛ ويراستار عظيم قهرمانلو؛ به كوشش محمدحسين پوراميني.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۵۶ص.: مصور ( رنگي) ؛ ۱۱ × ۱۷ س م.
فروست : به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوي)؛ ۲۲۱۹. رهنما؛ ۱۲۴.
شابك : 978-964-02-2724-4
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ سوم.
يادداشت : چاپ قبلي: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۳.
موضوع : دين و تمدن
موضوع : Religion and civilization
موضوع : پيشرفت-- جنبه هاي مذهبي-- اسلام
موضوع : Progress-- Religious aspects-- Islam
موضوع : رضايت خاطر -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : Satisfaction-- Religious aspects -- Islam
شناسه افزوده : پوراميني، محمد حسين، ۱۳۵۴ - ، گردآورنده
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
رده بندي كنگره : BL۶۵ /ت۸ م۳ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۹
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۳۰۹۳۴
راه آفتاب
از نظر ايشان، تأمين رفاه و آسايش خانواده براي آنان كه تمكين مالي داشتند، ضرورت داشت.
وسايل الشيعه، ج21، ص541.
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سراب غرب؛ پيشرفت و رفاه در اسلام يا غرب؟؛ دريچه؛ درآمد؛ فصل اول » آب و سراب؛ فصل دوم »فراز و فرود اسلام و غرب؛ سخن آخر؛ بيشتر بخوانيم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14616
LCC
BL65 /ت8 م3 1396
DDC
297/489
National bibliography numbers
4730934
Cost View
رایگان
ISBN
9789640227244
Year of publication
Book Version
1