حضانت کودکان در فقه اسلامی

  • حضانت کودکان در فقه اسلامی
حضانت كودكان در فقه اسلامي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نظري توكلي، سعيد، ۱۳۴۸-
عنوان و نام پديدآور : حضانت كودكان در فقه اسلامي / سعيد نظري توكلي
مشخصات نشر : تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) ، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ؛ مشهد : بنياد پژوهشهاي اسلامي ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : بيست و يك، ۵۳۴ ص.
فروست : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) ، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ؛ ۱۰۴۴ . حوزه الهيات ( فقه و مباني حقوق اسلامي ) ؛ شماره ۲.
شابك : ۳۸۰۰۰ ريال : 964-530-098-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:Said Nazari Tawakkuli. Child Custady in the islamic law
يادداشت : كتابنامه: ص. ۵۲۵ - ۵۳۴ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : كودكان -- سرپرستي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : بنياد پژوهشهاي اسلامي
شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
رده بندي كنگره : BP۱۸۹/۹/ن۶ح۶ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ‪۲۹۷/۳۶
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۵-۱۱۵۷۰
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست اجمالي؛ پيش درآمد؛ بخش اوّل: بررسي مسايل حقوقي شيردهي كودكان (رضاع)؛ بخش دوم: بررسي مسايل حقوقي نگهداري كودكان (حضانت)؛ بخش سوم: بررسي مسايل حقوقي كودكان سر راهي (لقيط)؛ بخش چهارم: نقد و بررسي اسناد روايات؛ فهرست ها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14024
LCC
BP189/9/ن6ح6 1385
DDC
297/36
National bibliography numbers
م 85-11570
Cost View
رایگان
ISBN
9645300983
Year of publication
Book Version
1