تبلور زیبایی های دین در زندگی انسان Popular

  • تبلور زیبایی های دین در زندگی انسان
تبلور زيبايي هاي دين در زندگي انسان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صحرايي، محمود
عنوان و نام پديدآور : تبلور زيبايي هاي دين در زندگي انسان / محمود صحرايي ؛ تهيه كننده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۱۳۵ص.
فروست : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا وسيما؛ ۱۲۹۹.
شابك : ۱۷۰۰۰ ريال : 978-964-2761-71-5
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۳۳] - ۱۳۵؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : راه و رسم زندگي (اسلام)
موضوع : راه و رسم زندگي (اسلام) -- احاديث
موضوع : زيبايي شناسي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۵۸/ص۳ت۲ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۵۸۱۷۳۴
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: دين و زيبايي شناسي؛ فصل سوم: بازتاب زيبايي هاي دين در زندگي بشر؛ فصل چهارم: آسيب شناسي زيبانگري به زندگي ديني و راه كارهاي اصلاحي؛ فصل پنجم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه