آشنایی با نماز

  • آشنایی با نماز
آشنايي با نماز
مشخصات كتاب:
سرشناسه:قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور:آشنايي با نماز/ تهيه محسن قرائتي؛ تدوين جواد محدثي.
مشخصات نشر:تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري:۶۸ ص.؛ ۱۱×۱۹ س م.
شابك:۶۰۰ ريال ؛ ۶۰۰ ريال (چاپ دهم)
يادداشت:چاپ دهم: بهار ۱۳۷۵.
موضوع:نماز -- ادبيات كودكان و نوجوانان
شناسه افزوده:محدثي، جواد، ۱۳۳۱ -
شناسه افزوده:ستاد اقامه نماز
رده بندي كنگره:BP۱۸۶/ق۴آ۵ ۱۳۷۵
رده بندي ديويي:[ج] ۲۹۷/۳۵۲
شماره كتابشناسي ملي:م ۸۰-۱۶۵۴۹
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
1- «بندگي»، هدف خلقت؛ 2- چرا و چگونه «نماز» بخوانيم؟؛ 3- قبولي نماز؛ 4- همراه با نماز؛ 5- مقدّمات نماز؛ 6- چگونه مخلص شويم؟؛ 7- سوره حمد؛ 8- نماز اولياء خدا؛ 9- تعقيباتِ نماز؛ 10- نماز جمعه و جماعت؛ 11- سخن آخر ...
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13322
LCC
BP186/ق4آ5 1375
DDC
297/352
National bibliography numbers
80-16549
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1