نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام محبوب

  • نگرشی به زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام
نگرشي به زيارت نامه حضرت فاطمه معصومه عليهم السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : زيارت حضرت معصومه (س). شرح.
عنوان و نام پديدآور : نگرشي به زيارت نامه حضرت فاطمه معصومه عليهم السلام/ محسن رفيعي، معصومه شريفي.
مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم: زائر، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۳۶ ص.
فروست : مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه عليهم السلام و مكانت فرهنگي.
شابك : ۶۰۰۰ ريال:964-8567-30-1
يادداشت : كتابنامه : ص. [۱۱۷] - ۱۳۶.
موضوع : معصومه (س) بنت موسي الكاظم، ۱۸۳ - ۲۰۱ق -- زيارتنامه -- نقد و تفسير.
شناسه افزوده : شريفي، معصومه
شناسه افزوده : رفيعي، محسن
شناسه افزوده : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليهم السلام و مكانت فرهنگي قم.
رده بندي كنگره : BP۲۷۱/۷/م۶۰۴۲۲ر۷ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷۷
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۷۶۹۵۸
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ هديه به:؛ مقدّمه؛ انگيزه تاليف كتاب؛ دختران امام موسى كاظم عليه السلام؛ فاطمه محدّثه؛ فاطمه از برادرش پرس و جومى كند.؛ وفات و محل دفن فاطمه؛ زيارت و آرامگاه فاطمه عليهاالسلام؛ مزار بانو فاطمه معصومه عليهاالسلام؛ كرامات فاطمه عليهاالسلام؛ در جوار فاطمه عليهاالسلام؛ مصلاى فاطمه عليهاالسلام؛ سخنى با يعقوبى در كتاب تاريخش؛ منابع و مآخذ؛ فهرست موضوعات
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11645
LCC
BP271/7/م60422ر7 1384
DDC
297/777
National bibliography numbers
1176958
Cost View
رایگان
ISBN
9648567301
Year of publication
Book Version
2