راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه (مجموعه مقاله ها و گفت وگوها)

  • راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه (مجموعه مقاله ها و گفت وگوها)
راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم نامه (مجموعه مقاله ها و گفت وگوها)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم نامه (نخستين: ۱۳۸۹: قم)
عنوان و نام پديدآور: ويژه نامه راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم نامه/ ويراستاران محمدصادق دهقان، رقيه چاووشي؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري: 384 ص.
شابك: 978-964-514-209-2
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: سينما -- جنبه هاي مذهبي -- كنگره ها
موضوع: فيلم نامه نويسي -- كنگره ها
شناسه افزوده: دهقان، محمدصادق، ويراستار
شناسه افزوده: چاووشي، رقيه، ويراستار
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره:1389 84ه / 1994 PN
رده بندي ديويي: ۷۹۱/۴۳
شماره كتابشناسي ملي: ۲۵۴۲۷۶۷
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيش گفتار؛ خود را هنرمند بدانيد، نه بازيگر؛ سينماي ديني يا دين برساخته سينما: مسئله اين است؛ استفاده از شيوه هاي نوين نگارش فيلم نامه؛ در توليد فيلم نامه هاي ديني؛ لحظه خلق فيلمنامه ديني؛ مروري بر فرآيند توليد فيلمنامه ديني از خلق ايده تا نگارش فيلمنامه؛ راهكارهاي ديني و برنامهسازي براي نمايش شخصيت؛ اوليا و معصومين عليهم السلام در تلويزيون؛ نسبت ژانرهاي اصلي با نگاه ديني؛ فيلم ديني و ژانر قديسي٭؛ رمانس (الگوي مناسب بازنمايي داستان هاي ديني در رسانه ملي)؛ رويكرد نظام مند به آموزش مفاهيم مذهبي در قالب طنز؛ جايگاه طنز در مذهب(؛ ظرفيت ژانر «تراژدي» در بازنمايي داستان هاي سوگ انجام؛ نقش فراراوي در روايت ديني؛ مطالعه موردي: «فيلم مختارنامه»؛ ساختار روايت در قصه هاي قرآن مجيد؛ روايت ديني و سطوح متن؛ گرايش هايي در تحليل فيلم ديني٭؛ فيلم هاي كودكان و تخيل؛ بازخواني فرآيند خلق و بازنمايي تصويرهاي ذهني در فيلم ديني با استفاده از مفاهيم تجربه عرفاني و عالم خيال از ديدگاه ابن عربي؛ مطالعه موردي فيلم «تولد يك پروانه»