الزامات و نقش رسانه ملی در تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

  • الزامات و نقش رسانه ملی در تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
معرفي اجمالي :
کتاب الزامات و نقش رسانه ملی در تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛ نویسنده حسن خیری وزوانی و ناشر آن مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما می باشد .
موضوعات :
رسانه های گروهی ، جنبه های سیاسی ، جنبه های اقتصادی ، رشد اقتصادی ، سیاست و حکومت ، سیاست اقتصادی
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه و مقدمه که نویسنده توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر منابع کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: موقعیت نهاد سیاسی و نهاد اقتصادی در اسلام؛
فصل دوم: ابتنا بر اسناد بالادستی و سیاست های سیاسی، اقتصادی؛
فصل سوم: الگوی پیشرفت اقتصادی اسلامی ایرانی و ضرورت اقتصاد مقاومتی؛
فصل چهارم: بایسته های راهبردی و سیاست گذارانه رسانه ملی؛
فصل پنجم:بایسته های اقداماتی رسانه ملی؛ منابع
گزارش محتوا :
انقلاب اسلامی ایران، انفجار نوری بود که سنت الهی حاکمیت مستضعفان تاریخ بر جهان را نوید داد و تحولی تاریخ ساز بود که مسیر حرکت تاریخ را دگرگون ساخت. این انقلاب پیچ تاریخ در گشوده شدن فضای عقلانیت، معنویت و برخورداری از روحیه پرنشاط جهاد در مقابل استکبار محسوب گردید.
این تحول ژرف ممکن نبود مگر با بهره مندی از رهبری متکی بر خاستگاه احکام نورانی اسلام و مکتب اهل بیت: و ولایت فقیه که در طی گذشت سه دهه با فهم عمیق از آموزه های اسلامی و شناخت موقعیت و شرایط زمانی و مکانی، کشور مقتدر و فهیم ایران را به طور خاص و مسلمانان جهان و مستصعفان جهان را به طور عام، به سوی موفقیت ها و کامیابی های فراوان هدایت نمود.
در این تحول عمیق انسانی _ اجتماعی که تمدن سازی نوین اسلامی را وجهه همت خویش قرار داده است، سنت های حسنه بسیاری بنیان نهاده شد که هر کدام منشأ خیرات و برکات فراوانی بوده است. از سنت وحدت شیعه و سنی گرفته تا روز قدس و ایام الله های دیگر همه از این جمله اند. در این میان یکی از سنت های حسنه که از سوی مقام معظم رهبری پایه گذاری گردید، انتخاب شعار سال است که هر ساله در بیانات نوروزی ایشان اعلام می گردد و انتظار می رود مسیر راهبردی، سیاستی و برنامه ای آن سال در مدار ارزش اعلام شده از سوی رهبر پیگیری گردد.
با توجه به شرایط جامعه، چند سالی است که شعارهای سال دارای رنگ اقتصادی است؛ چه اینکه دشمن مأیوس از مقابله با این نظام، همت خویش را مصروف ایجاد تنگناهای اقتصادی کرده تا شاید با تحریم ها و محدودیت هایی که برای ملت ایران ایجاد می کند، بتواند مردم را خسته کند، ولی هشیاری مردم و توجه به راهنمایی رهبری، هر روز بیش از پیش، دشمن را درمانده کرده است. امسال نیز بخشی از شعار سال به این موضوع مهم اختصاص یافت و با عنوان حماسه اقتصادی مطرح گردید.
از سوی دیگر، امروز ملت ایران با یکی از حساس ترین روزها از نظر سیاسی، روبرو است. انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، همواره مورد طمع دشمنان بوده است. نیاز به یادآوری نیست که در این باره، با اندکی غفلت، دشمن توانست در جریان انتخابات سال 88 فتنه کند و مدتی فضای آرامش را از مردم سلب نماید. بنابراین، از یک سو، طمع ورزی دشمن باقی است و به نقاط ضعف و قدرت ما واقف تر گشته و از سوی دیگر مردم فهیم، عبرتی و درسی را در پیش روی خود دارد که می تواند از آن بهره جوید. در این شرایط، طبیعی است که رهبر فرزانه انقلاب، حماسه آفرینی را از این ملت، انتظار داشته باشد و بر این مبنا، بخشی از شعار سال «حماسه سیاسی» نام گرفته است.
تحقق شایسته این شعارهای عظیم، مستلزم درک درست تکلیف فردی و اجتماعی است. همه مردم و نهادها و سازمان ها در این زمینه موظفند بدون از دست دادن فرصت، تشریک مساعی کرده و ادای دین نمایند.
در این راستا، سازمان صدا و سیما، به عنوان رسانه ملی و دانشگاه عمومی از تعهد و رسالت ویژه ای، برخوردار است و تلاش می کند به وظیفه خویش عمل کند. بر این اساس، پیش از اعلام شعار سال عرصه ساختار مطالعاتی خود را تدوین نمود و تیم های تحقیقاتی بلافاصله پس از اعلام شعار سال، کار مطالعاتی را آغاز نمودند. آنچه در پیش رو است یکی از این دریچه هایی است که گشوده شده و در مدت کوتاه حاصل مطالعات خود را عرضه می نماید.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

الزامات و نقش رسانه ملي در تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي
مشخصات كتاب:
سرشناسه: خيري وزواني، حسن، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور: الزامات و نقش رسانه ملي در تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي / حسن خيري وزواني.
مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1392
مشخصات ظاهري: 160 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 286 – 3
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه: ص. ۱۵۷ - ۱۶۰.
موضوع: رسانه هاي گروهي -- ايران -- جنبه هاي سياسي
موضوع: رسانه هاي گروهي -- ايران -- جنبه هاي اقتصادي
موضوع: رسانه هاي گروهي در رشد اقتصادي -- ايران
موضوع: ايران -- سياست و حكومت -- ۱۳۹۲
موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- ۱۳۹۲
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بنديكنگره: 1392 الف 95 خ 9 / 82 / 95 P
رده بنديديويي: 230955 / 302
شماره كتابشناسي ملي: 3143092
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: موقعيت نهاد سياسي و نهاد اقتصادي در اسلام؛ فصل دوم: ابتنا بر اسناد بالادستي و سياست هاي سياسي، اقتصادي؛ فصل سوم: الگوي پيشرفت اقتصادي اسلامي ايراني و ضرورت اقتصاد مقاومتي؛ فصل چهارم: بايسته هاي راهبردي و سياست گذارانه رسانه ملي؛ فصل پنجم:بايسته هاي اقداماتي رسانه ملي؛ منابع