دانستنیهای جوانان

  • دانستنیهای جوانان
دانستنيهاى جوانان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قاسمي، محمدعلي، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پديدآور : دانستني هاي جوانان در سرزمين قرآن/ محمدعلي قاسمي؛ [براي] حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۲۱۵ ص.
شابك : ۲۰۰۰۰ ريال : 978-964-540-225-7 ؛ ۲۲۵۰۰ ريال(چاپ دوم)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۹۰.
يادداشت : كتابنامه: ص. ۲۰۹ - ۲۱۵؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : حج
موضوع : حج -- پرسش ها و پاسخ ها
موضوع : حج عمره
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸/ق۱۷۷د۲ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ۲۰۲۸۷۳۸
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
ديباچه ؛ مقدمه ؛ فصل اول: آداب سفر و سيرى در اعمال حج و عمره ؛ فصل دوم: پرسش هاى اعتقادى ؛ فصل سوم: پرسش هايى درباره اهل سنت ؛ فصل چهارم: پرسش هايى درباره اسرار و فلسفه اعمال ؛ فصل پنجم: پرسش هاى تاريخى ؛ فصل ششم: نكته ها و توصيه ها؛ كتابنامه
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10791
Cost View
رایگان
Book Version
2