اعجاز بیانی قرآن

معرفى كتاب

«اعجاز بيانى قرآن»نوشتۀ دكتر عايشه عبد الرحمن بنت الشاطئ با ترجمه حسين صابرى است.اين كتاب چهره‌اى تازه از بيان و بلاغت قرآن و اسرار آن را معرفى مى‌كند و نشان مى‌دهد كه چگونه در اين كتاب الهى هرچيز در جاى خويش قرار دارد و همين برجسته‌ترين راز بلاغت قرآن است.
مؤلف در مقدمه كتاب به بيان سير اجمالى آراء و نظريات و تأليفاتى كه در اين عرصه خود را نشان داده‌اند و همچنين به معرفى كتاب خود مى‌پردازد.مؤلف مسائل معجزه،اعجاز و تحدّى قرآنى،وجوه اعجاز و بيان قرآن و تلاشهاى علماى بلاغت در زمينۀ پرده برداشتن از اعجاز قرآن و وجوه آن را مورد بحث قرار مى‌دهد و خود نظريۀ اعجاز به بيان و بلاغت را برمى‌گزيند و آن را تقويت و تبيين مى‌كند.سپس در سه بخش حروف مقطعه و الفاظ و واژه‌ها و سرانجام اساليب قرآنى نظريه خود را تعقيب مى‌نمايد و سرانجام مسائل ابن ازرق و تفسير ابن عباس از واژه‌هاى قرآنى را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد تا نشان دهد كه چگونه هر تلاشى براى جايگزين كردن حرفى با حروف قرآنى،يا واژه‌اى با واژۀ قرآنى و يا اسلوبى با اسلوب قرآنى-هرچند كه در جايى ديگر از همين كتاب الهى نيز به كار رفته باشد-تلاشى ناموفق و ناكام است و چگونه در قرآن كريم هرچيز در جاى خويش قرار گرفته و هر تفسير لغوى يا هر توجيه نحوى جز تلاشى براى تقريب به ذهن نيست.
نويسنده در بيان هدف و انگيزه نگارش اين كتاب مى‌نويسد:اعجاز بيانى اقتضا مى‌كند كه هر مفسرى در راه آوردن همانندى براى واژه‌هاى قرآنى و در جاى آن،درمانده و ناتوان گردد؛بلكه در اين نيز ناتوانيم كه براى واژه قرآنى بديلى از ديگر كلمات اين كتاب الهى كه در موضعى ديگر و در سياقى ديگر آمده است بيابيم.

ساختار كتاب

اين كتاب مشتمل بر يادداشتى از مترجم،يادداشتى از مؤلف،يك مقدمه و سه گفتار ذيل مى‌باشد:در گفتار اول عناوين:معجزه،جدل و مبارزه‌جويى و نمايش اعجاز،وجوه اعجاز و بيان قرآنى،علماى بلاغت و اعجاز بيانى مورد بحث واقع مى‌شود.و در گفتار دوم«نظريه‌اى در اعجاز بيانى»به عناوينى چون:حروف مقطعه و راز نهفته در حروف،دلالتهاى الفاظ و راز كلمات(رؤيا و حلم،آنس و ابصر،نأى و بعد و...)و اسلوبهاى قرآنى و راز نهفته در چگونگى تعبير برمى‌خوريم.
در گفتار سوم مسائل ابن ازرق و تفسير ابن عباس از واژه‌هاى قرآنى مورد نقد و بررسى قرار مى‌گيرد.فهرست مطالب كتاب نيز در ابتداى آن درج شده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.