آشنایی با کارشناسان علوم اسلامی و انسانی برای استفاده برنامه سازان رسانه ملی

  • آشنایی با کارشناسان علوم اسلامی و انسانی برای استفاده برنامه سازان رسانه ملی
معرفي اجمالي :
کتاب آشنایی با کارشناسان علوم اسلامی و انسانی برای استفاده برنامه سازان رسانه ملی ؛ نویسنده آن اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
مجتهدان و علما -- ايران -- راهنماها
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک مقدمه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
مقدمه؛
1. شناسايي اجمالي؛
2. شناسايي تفصيلي؛
3. معرفي كارشناسان؛
ضمائم
گزارش محتوا :
صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان گسترده ترین و فراگیرترین رسانه ارتباطی، در گسترش و ارتقای شناخت و آگاهی اقشار مختلف جامعه در زمینه-های گوناگون دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش به سزایی دارد.
البته رسانه ملی زمانی می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند که در کنار برنامه-سازان و هنرمندان متعهد، از کارشناسان، مشاوران و پژوهشگران فرهیخته و آشنا به رسانه نیز استفاده کند.صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان گسترده ترین و فراگیرترین رسانه ارتباطی، در گسترش و ارتقای شناخت و آگاهی اقشار مختلف جامعه در زمینه-های گوناگون دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش به سزایی دارد. البته رسانه ملی زمانی می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند که در کنار برنامه-سازان و هنرمندان متعهد، از کارشناسان، مشاوران و پژوهشگران فرهیخته و آشنا به رسانه نیز استفاده کند.
با توجه به این موضوع، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما از ده سال پیش با تشکیل مدیریت بانک اطلاعات کارشناسان، مشاوران و محققان علوم اسلامی _ انسانی، گام بلندی را در زمینه پاسخ گویی به نیازهای مدیران و برنامه-سازان رسانه ملی برداشته است.
مهم ترین اهداف تشکیل این بانک عبارتند از:
1.شناسایی کارشناسان، مشاوران و پژوهشگران علوم اسلامی _ انسانی؛
2.طبقه بندی کارشناسان بر اساس نیاز رسانه (نوع رسانه، نوع شبکه، نوع برنامه و...)؛
3.ایجاد زمینه های لازم برای به کارگیری نظام مند و بهینه از توانمندی کارشناسان در برنامه های رسانه؛
4.پیش گیری از استفاده افراد غیرمتخصص در برنامه های صداوسیما؛
5.بسترسازی برای آشنایی کارشناسان با مقتضیات رسانه و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت آن ها در برنامه های صدا و سیما؛5.بسترسازی برای آشنایی کارشناسان با مقتضیات رسانه و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت آن ها در برنامه های صدا و سیما؛
6.پاسخ گویی به نیاز برنامه سازان و مدیران سازمان در زمینه برقراری ارتباط آسان با کارشناسان علوم اسلامی _ انسانی.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
آشنايي با كارشناسان علوم اسلامي و انساني براي استفاده برنامه سازان رسانه ملي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : آشنايي با كارشناسان علوم اسلامي و انساني براي استفاده برنامه سازان رسانه ملي/تهيه و تدين مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۰ -
مشخصات ظاهري : ج.: عكس.
فروست : مركز پژوهش هاي صدا و سيما؛ ۱۷۹۶.
شابك : ۸۰۰۰۰ ريال: 978-964-514-206-1
يادداشت : فهرستنويسي بر اساس جلد دوم.
موضوع : مجتهدان و علما -- ايران -- راهنماها
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۵۵/۲/آ۵ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۹۸
شماره كتابشناسي ملي : ۲۹۶۵۱۰۰
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ 1. شناسايي اجمالي؛ 2. شناسايي تفصيلي؛ 3. معرفي كارشناسان؛ ضمائم