نقش بصیرت یاران ائمه علیهم السلام در تداوم شیعه (با رویکرد رسانه ای)

  • نقش بصیرت یاران ائمه علیهم السلام در تداوم شیعه (با رویکرد رسانه ای)
نقش بصيرت ياران ائمه عليهم السلام در تداوم شيعه (با رويكرد رسانه اي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مهدوي پارسا، حسين، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پديدآور: نقش بصيرت ياران ائمه در تداوم شيعه (با رويكرد رسانه اي)/ نويسنده: حسين مهدوي پارسا ؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري: ۲۴۸ص.
شابك: 978-964-514-311-2
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: ائمه اثناعشر -- اصحاب
موضوع: اسلام در رسانه هاي گروهي
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره : 1392 7ن9م/5/36BP
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵
شماره كتابشناسي ملي: ۳۳۳۹۴۳۲
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم:جايگاه بصيرت در تحولات اجتماعي؛ فصل سوم: بصيرت ياران اميرمؤمنان علي عليه السلام در دوران خلفاي سه گانه (صبر و مدارا)؛ فصل چهارم: بينش و فرمانبري (بصيرت ياران اميرمؤمنان علي عليه السلام در دوران زمامداري)؛ فصل پنجم: قبول صلح قهرمانانه (بصيرت ياران امام حسن مجتبي عليه السلام )؛ فصل ششم: جهاد و مبارزه (بصيرت ياران امام حسين عليه السلام )؛ فصل هفتم: انتقام و پيام رساني (بصيرت ياران امام سجاد عليه السلام )؛ فصل هشتم: بصيرت ياران امام باقر، امام صادق و امام كاظم عليهما السلام (جهاد علمي و فرهنگي)؛ فصل نهم: بصيرت ياران امام رضا عليه السلام (نشر فرهنگ و معارف)؛ فصل دهم: بصيرت ياران امام جواد، امام هادي، امام عسگري و امام زمان عليهم السلام (سازمان دهي اجتماعي)؛ فصل يازدهم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه