شیعه در حجاز

  • شیعه در حجاز
شيعه در حجاز
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مظفر، محمدرضا ، ۱۹۰۴ - ۱۹۶۴م.
Muzaffar, Muhammad Rida
عنوان قراردادي : تاريخ الشيعه . فارسي . برگزيده .
عنوان و نام پديدآور : شيعه در حجاز/نويسنده محمد مظفر ؛ مترجم محمدباقر حجتي .
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۲۴ ص.
شابك : ۲۰۰۰ ريال :978-964-540-088-8
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس .
موضوع : علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- اثبات خلافت .
موضوع : شيعه -- تاريخ .
شناسه افزوده : حجتي، محمدباقر، ۱۳۱۱ -
رده بندي كنگره : BP۲۳۹/م۵۲ت۲۰۴۲۱۳ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۰۸۲۵۶
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ دعوت به دوستى با على عليه السلام؛ شيعه در حجازِ معاصر؛ متولّيان سرزمين حجاز!
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10848
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
2