الاصول

معرفى اجمالى

الأصول، تقريرات درس حضرت آيت‌الله شيخ حسين نايينى، متوفاى 1353ق و عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، متوفاى 1361ق، است كه به قلم آيت‌الله ميرزا ابوالفضل نجم‌آبادى متوفاى 1385ق، به زبان عربى، به رشته تحرير درآمده است.

ساختار

كتاب، در سه جلد و مجموعا بيش از هزار و هشت‌صد و سى صفحه تدوين شده و در ضمن مجموعه آثار مؤلف، تحت شماره‌هاى 4 تا 6 به چاپ رسيده است.
جلد نخست، شامل چهار رساله است: اولى، در معانى حرفى، دومى، در مباحث الفاظ، سومى، در نواهى و چهارمى، در مفاهيم و مطلق و مقيد است. جلد دوم، مشتمل بر مباحث قطع و ظن و جلد سوم، شامل مباحث استصحاب است.

گزارش محتوا

كتاب، با رساله‌اى در معانى حرفيه از مباحث الفاظ آغاز شده است و در آن، موضوعاتى چون فرق بين معانى حرفيه و اسميه و كلام در اسماء افعال مطرح گرديده است.
بخش دوم، رساله‌اى ديگر در مبحث الفاظ و در موضوع اوامر است كه شامل تقريرات درس ميرزاى نايينى است و به مقولاتى چون فرق بين تعارض و تزاحم، مقدمات ترتب و تزاحم قيود پرداخته است.
سومين نوشتار مجلد نخست، رساله‌اى در نواهى است و به تقريرات درس عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] اختصاص دارد. اجتماع امر و نهى، بحث در مندوحه، اقسام مانع و حرمت تشريعيه از مضامين اين بخش است.
رساله چهارم كه در باره مفاهيم و مطلق و مقيد است نيز از جمله تقريرات درس عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد.
جلد دوم، مباحث قطع و ظن و برائت را مطرح كرده و موضوعاتى چون حجيت خبر واحد، بيان ظنى، ادله برائت، استدلال با اجماع، شبهه وجوبيه، كلام در اقل و اكثر و قاعده لا ضرر و... مورد بررسى قرار گرفته است.
سومين جلد، به مباحث مرتبط با استصحاب اختصاص يافته كه مجموعا تقريرات درس عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] را در بر مى گيرد. اقسام استصحاب و حجيت آن، كلام در معنى استصحاب و شرايط آن، بقاء يقينى در قواعد تجاوز و فراغ، اصالت صحت و اقسام شرط و... مضامين جلد آخر را تشكيل داده‌اند.

وضعيت كتاب

در آخر هر جلد، فهرست آيات، احاديث، منابع و موضوعات ذكر شده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.