اصول و مبانی ترجمه قرآن

معرفى کتاب

نام کتاب:اصول و مبانى ترجمه قرآن , مؤلف:على نجّار
کتاب پيرامون يكى از موضوعات علوم قرآنى يعنى مسالۀ ترجمۀ قرآن نوشته شده است.مؤلف كه از قرآن‌پژوهان معاصر مى‌باشد در اين کتاب موضوع ترجمۀ قرآن را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار داده است،وى در مقدمه مسالۀ ضرورت ترجمه و كم‌بودهاى موجود را متذكر شده و از قرآن پژوهان مى‌خواهد كه نسبت به اين امر مهم اقدام نمايند.
وى در کتاب حاضر به مباحث كلى مربوط به ترجمه از جمله:تعريف لغوى و اصطلاحى،ديدگاههاى موافقين و مخالفين،پيشينۀ تاريخى ترجمۀ قرآن ،شرائط ترجمه و مترجم قرآن،پيش‌نيازهاى آن، اصول و مبانى ترجمه قرآن پرداخته است.و در پايان پنج ترجمه از ترجمه‌هاى معاصر را مورد نقد و بررسى قرار داده كه براى اين هدف سورۀ حمد تا سورۀ بقره آيه 75 را ذكر و ترجمه‌هاى مربوط به آن را آورد.و در پايان هر آيه اشكالات آنها را متذكر و ترجمۀ خود را بيان كرده است.
در حقيقت کتاب را به دو قسمت تقسيم نموده كه در قسمت اول بحث مفهومى انجام داده و در قسمت دوم بحث مصداقى كه در آن ترجمه‌ها را مورد نقد و بررسى قرار داده است(كه قسمت زيادى از کتاب را تشكيل مى‌دهد).قسمت پايانى کتاب به اثر حاضر ارزش خاصى داده و مى‌تواند مورد استفاده قرآن پژوهان قرار گيرد.

ساختار کتاب

کتاب داراى يك مقدمه و چهار فصل مى‌باشد كه فهرست مطالب آن به قرار زير است:
فصل اول:كليات شامل:
اشتقاق و ريشه‌يابى واژه ترجمه،تعريف اصطلاحى ترجمه،مفاهيم ترجمه ،ادلۀ موافقين ترجمۀ قرآن،فقهاى شيعه و ترجمۀ قرآن،پيشينه ترجمۀ قرآن.در اسلام و بررسى شيوه‌هاى ترجمه.
فصل دوم:شيوه‌ها،شرايط و پيش‌نيازهاى ترجمه قرآن شامل:
شرائط مترجم قرآن،شرائط ترجمه قرآن،شرائط ترجمه قرآن از ديدگاه آيت ا...خوئى(ره)و ترجمه قرآن و پيش‌نيازهاى آن.
فصل سوم:اصول و مبانى ترجمه قرآن شامل:
جايگاه اصطلاحات در ترجمۀ قرآن،عدم ترادف قرآن،نقش تطوّر لغت در ترجمۀ قرآن،تضمين و نقش آن در ترجمه قرآن،لزوم رعايت مبانى كلامى در ترجمه قرآن،لزوم رعايت مبانى فقهى در ترجمه قرآن،به كارگيرى
نكات بلاغى در ترجمه قرآن،جايگاه وجوه و نظائر در ترجمه قرآن،جايگاه سياق در ترجمه قرآن و نقش سياق در صيغه‌هاى امر قرآن.
فصل چهارم:نقد و بررسى پنج ترجمه قرآن

ويژگى‌ها

1-در فصل دوم:(شرائط ترجمه)،براى ترجمه هفت شرط اعلام نموده كه بايد در هنگام ترجمۀ قرآن رعايت گردد از جمله اينكه:
با توجه به حساسيت و صلابت بسيار ترجمۀ قرآن،امر ترجمه از عهدۀ يك فرد مفسر خارج بود.و همكارى گروهى متخصص و كارشناس را مى‌خواهد.
2-در فصل سوم:(اصول و مبانى ترجمه)پيرامون عدم ترادف در قرآن بحث نمود.و مى‌گويد در قرآن ترادف وجود ندارد چونكه قرآن حكيم است و از سوى حكيم فرستاده شده و حكمت اقتضاء دارد كه هر كلامى در جاى خاصى به كار رود و در مورد خدا دو تعبير مشابه بدون افاده معنى تازه‌اى سر نمى‌زند.
و نيز موضوع نقش تطور لغت در ترجمۀ قرآن را توضيح مى‌دهد و مى‌گويد مترجم قرآن بايد عارف و آگاه به تحول زبان باشد زيرا برخى از واژه‌ها در طول زمان معانى جديدى پيدا مى‌كند.
همچنين اشاره مى‌كند كه مترجم قرآن بايد در هنگام ترجمه مبانى كلامى و فلسفى را رعايت نمايد و در پايان پيرامون اهميت و جايگاه وجوه نظائر سخن گفته و نقش آن در ترجمه را تشريح مى‌نمايد.
6-در فصل چهارم:به نقد و بررسى برخى از ترجمه‌هاى موجود پرداخته كه از ابتداى سوره حمد تا آيه 75 سوره بقره ترجمه‌ها را نقد كرده و نظر خود را ارائه نموده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.