بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

الترجمان عن غريب القرآن

معرفى اجمالى

الترجمان عن غريب القرآن تاليف تاج الدين ابى المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد قرشى (متوفاى 743 قمرى)مى‌باشد.
موضوع اين اثر،تفسير واژه‌ها و تبيين لغات قرآن است.
قبل از ورود به مباحث كتاب،تعريفى از غريب القرآن متذكر مى‌شويم تا خواننده بيشتر در فضاى اثر حاضر قرار گيرد.

تعريف علم مفردات قرآن

علم مفردات يا واژه‌شناسى قرآن دانشى است كه درباره تك واژه‌هاى قرآنى از نظر ريشه، اشقاق لغوى،دلالت بر معناى مطلوب،مناسبات و نوع كاربرد آن در قرآن بحث مى‌كند.
يكى از مهمترين شاخه‌هاى علم مفردات قرآن،غريب القرآن است.در اين شاخه،به توضيح واژه‌هاى غير مألوف،دور از ذهن و غامض قرآن مى‌پردازد،به گونه‌اى كه انسان در فهم معناى آن واژه‌ها با مشكل مواجه بوده باشد.به تعبير ديگر مقصود از غريب القرآن،تبيين و تفسير واژه‌گان قرآن است.

ساختار كتاب

اثر از يك مقدّمه و متن اصلى تشكيل شده است.
مقدّمه كه به قلم دكتر يحيى حداد تحرير شده است اوّل به معرفى كتاب تاج الدين ابى المحاسن و روش او در تاليف اين اثر مى‌پردازد كه اين اثر،مختصر،موجز با عباراتى آسان و داراى ترتيب نيكويى است روش مؤلف در اين كتاب آوردن لغات و واژه‌گان قرآن برحسب ترتيب سوره‌هاى قرآن مى‌باشد كه از سوره بقره شروع و تا سورۀ ناس پايان مى‌يابد.و مولف در تدوين اين اثر در شرح و تبين واژه‌گان از كتب بزرگان تفسير،بيان و لغت همچون ابن عباس،حسن بصرى،اخفش،ابن انبارى و ديگر بزرگان صالح سلف استفاده نموده است.
پس به بيان اهميّت دانش غريب القرآن مى‌پردازد و با آوردن جملاتى از زركشى در كتاب البرهان فى علوم القرآن و كتاب لسان العرب ابن منظور و المفردات فى غريب القرآن راغب اصفهانى اين اهميّت را بازگو مى‌كند.در بحث بعدى تاريخ نگارش تفسير و تبيين واژه‌هاى قرآن آورده مى‌شود كه با عناوين غريب القرآن،مجاز القرآن،معانى القرآن،مفردات قرآن و تاويل مشكلات قرآن همراه بوده است و به معرفى نمونه‌هايى از آنها مى‌پردازد و در اين مبحث،كتب را به دو قسمت تقسيم مى‌كند يكى كتبى كه برحسب سوره قرآنى تاليف شده‌اند و ديگر كتبى كه برحسب ماده لغات تدوين يافته‌اند و در آخر مقدمه به شرح‌حال مؤلف كتاب كه در كتب تاريخ آمده است مى‌پردازد.
پاورقى‌هاى اثر كه توسط دكتر يحيى مراد آمده است بيشتر در رابطه با قرائتهاى ديگرى است كه از لغات شده كه مؤلف فقط يك قرائت را ذكر كرده و اين مطلب بخواننده اطلاعات مفيدى را مى‌دهد و نام قارى هم آورده شده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب